Sök efter media från: "Anna Glarner"

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 72 uppspelningar 0  

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 18, 2018 6 uppspelningar 0  

Att använda betygsboken i Moodle

Denna film ska handla om hur du kan skapa betygskriterier och betygskomponenter samt betygsätta när du använder flera olika aktiviteter i en kurs

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 18 uppspelningar 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 23, 2018 70 uppspelningar 0  

Betygskategori och komponent MyMoodle 2.8

Betygskategori och komponent

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 7 uppspelningar 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 144 uppspelningar 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 0 uppspelningar 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 185 uppspelningar 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 24, 2018 93 uppspelningar 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 141 uppspelningar 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 183 uppspelningar 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 132 uppspelningar 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 15 uppspelningar 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 114 uppspelningar 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 102 uppspelningar 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 180 uppspelningar 0