Search for media from: "Jonas Nilsson"

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson A year ago 272 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson A year ago 79 views 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson A year ago 27 views 0  

Anna Nergårdh, särskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh, särskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård

From  Jonas Nilsson A month ago 18 views 0  

Länka till TimeEdit (schema) i MyMoodle

En film som beskriver hur du länkar till TimeEdit i MyMoodle.

From  Jonas Nilsson 8 Months ago 15 views 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson A year ago 11 views 0  

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

From  Jonas Nilsson A year ago 10 views 0  

Visa kursrum - MyMoodle

En film som beskriver hur man öppnar sitt kursrum på MyMoodle för studenter.

From  Jonas Nilsson 8 Months ago 8 views 0  

Carl-Johan Robertz - Hälsostaden Ängelholms sjukhus

Hälsostaden Ängelholms sjukhus – Carl-Johan Robertz

From  Jonas Nilsson A month ago 7 views 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson A year ago 6 views 0  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson A year ago 4 views 0  

Googledokument - hämta som Word

En kort instruktion på hur man kan hämta hem sitt googlearbete i wordformat.

From  Jonas Nilsson A year ago 4 views 0  

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

From  Jonas Nilsson A month ago 4 views 0  

Carina Pålsson och Henrik Andersson - Samhällsnyttiga ekosystemtjänster.

Carina Pålsson och Henrik Andersson, Länsstyrelsen Kalmar län - Samhällsnyttiga ekosystemtjänster.

From  Jonas Nilsson A month ago 4 views 0  

Äster och Oskar

Äster och Oskar

From  Jonas Nilsson A month ago 4 views 0