Search for media from: "Madeleine Andrén"

Studenter som vill återuppta studier på kurs (omregistrering)

Vilka rutiner tillämpas för studenter som vill återuppta studier på kurs, som vi även kallar omregistrering. Studerandeavdelningens systemstödsgrupp beskriver i filmer…

From  Madeleine Andrén on October 02, 2019 40 plays 0  

Webinarie betygsrapportering 2018-12-13

Inspelning från webinarie för betygsrapportering som studerandeavdelningen genomförde HT18.

From  Madeleine Andrén on December 20, 2018 46 plays

Ny startsida (beta) i Ladok

En instruktionsfilm som visar grunderna i Ladoks nya startsida (beta-version) som kan användas av alla Ladokanvändare från juni 2019.

From  Madeleine Andrén on July 03, 2019 28 plays 0  

Måluppfyllelse i kursplan

En instruktionsfilm hur man i Kursinfo anger att måluppfyllelsetabell ska visas i kursplan.

From  Madeleine Andrén on July 03, 2019 13 plays 0