Search for media from: "Pieter Kuiper"

Introduktionsmöte 1FY809 Termodynamik del 2

Termometrar och temperatur

From  Pieter Kuiper 4 Months ago 15 views 0  

Introduktionsmöte 1FY809 Termodynamik

Föreläsning om utveckling av begreppet temperatur.

From  Pieter Kuiper 4 Months ago 29 views 0  

Introduktion 1FY809; värmetransport

Introduktionsmöte 1FY809 Värmetransport (Energilära kap 6)

From  Pieter Kuiper A year ago 17 views 0  

1FY809 - strålning, växhuseffekt

Strålningslagar Växhuseffekt

From  Pieter Kuiper A year ago 13 views 0  

Luftfuktighet

Luftfuktighet, mättnadsångtryck, daggpunkt, kylgränstemperatur

From  Pieter Kuiper A year ago 13 views 0  

ProSpect quick guide

ProSpect is the Canberra data acquisition software for gamma spectrscopy with the Osprey hardware. This is a short introduction for a quick start to measure spectra and to establish an energy…

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Refraktion

Snells lag

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Reflektion

Reflektionslagen

From  Pieter Kuiper A year ago 5 views 0  

Polarisation

Polarisation

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper A year ago 41 views 0  

Interferens och diffraktion

Dubbelspalt, interferensfärger.

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0  

Huygens, Newton, Young

Huygens konstruktion

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper A year ago 19 views 0  

dB, Fourier

Fouriet-samband; decibel

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0