Search for media from: "Mattias Johansson"

Gustav Johansson matbloggen Jävligt Gott

Gustav Johansson förklarar varför veggo inte är en trend utan ett systemskifte. Hur påverkar det dig?

From  Mattias Johansson A year ago 33 views 0  

FHL Seminars in Life Science

FHL Seminars in Life Science

From  Mattias Johansson A year ago 0  

Frågetyp Sant eller Falskt

Genomgång av frågetypen sant eller falskt i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 19 views 0  

Frågetyp Para ihop

Genomgång av frågetypen Para ihop i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 4 views 0  

Frågetyp Essä

Genomgång av frågetypen Essä i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 8 views 0  

Frågetyp Flerval

Genomgång av frågetypen Flerval i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 1 views 0  

Inbäddade frågor (cloze)

Genomgång av frågetypen inbäddade frågor i Test modulen på MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 9 views 0  

Inställningar för Test i MyMoodle

Genomgång av inställningarna för testmodulen

From  Mattias Johansson A year ago 12 views 0  

Inställningar i Uppgift

Genomgång av de olika inställningarna i modulen Uppgift i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 6 views 0  

Resursen Mapp i MyMoodle

Enkel genomgång hur jag lägger till resursen Mapp i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 0 views 0  

Dela skärm Skype för företag (Windows)

Kort presentation om hur man delar skärm i ett Skype för företagsmöte på Windows

From  Mattias Johansson A year ago 28 views 0  

Dela skärm Skype för företag (OS X)

Kort presentation hur man delar skärm i ett Skype för företagsmöte på OS X

From  Mattias Johansson A year ago 15 views 0  

Installera Skype för företag (OS X)

Presentation på hur man gör för att installera Skype för företag på OS X

From  Mattias Johansson A year ago 9 views 0  

Ihopfällbara sektioner

Instruktion för hur man aktiverar Ihopfällbara sektioner i MyMoodle

From  Mattias Johansson A year ago 11 views 0