Sök efter media från: "Anna Glarner"

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

Från  Anna Glarner Ett år sedan 70 views 0  

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 4 views 0  

Att använda betygsboken i Moodle

Denna film ska handla om hur du kan skapa betygskriterier och betygskomponenter samt betygsätta när du använder flera olika aktiviteter i en kurs

Från  Anna Glarner Ett år sedan 17 views 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 70 views 0  

Betygskategori och komponent MyMoodle 2.8

Betygskategori och komponent

Från  Anna Glarner Ett år sedan 7 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 92 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 0 views 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Från  Anna Glarner Ett år sedan 136 views 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

Från  Anna Glarner Ett år sedan 64 views 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 84 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 116 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 89 views 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

Från  Anna Glarner Ett år sedan 15 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Från  Anna Glarner Ett år sedan 76 views 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

Från  Anna Glarner Ett år sedan 60 views 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 96 views 0