Search for media from: "Anna Wolke"

Searching with subject headings

Searching with subject headings. Ämnesordssökning En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Anna Wolke on May 22, 2018 68 plays 0  

Keyword search

Fritextsökning Keyword search En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 22, 2018 86 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

En film om att samsöka databaser med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 77 plays 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

From  Anna Wolke on May 25, 2018 435 plays 0  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 479 plays 0  

Library Run

Johanna guidar runt på UB

From  Anna Wolke on May 25, 2018 3 plays 0  

Evaluating information sources - a method

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Engelsk textning - klicka på cc-ikonen. Ersätter den tidigare versionen från 2012, Evaluating sources : a method

From  Anna Wolke on May 26, 2018 74 plays 0  

Primary and secondary sources

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 22 plays 0  

Källkritik - en metod

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter tidigare lärobjekt från 2012.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 446 plays 0  

Primär - & sekundärkälla

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 339 plays 0  

Refero & quiz

Universitetsbibliotekets Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar studenter hur de kan använda andras texter i sina texter och på så vis…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 52 plays 0  

Paneldebatt som leds av Catta Torhell - Bibliotekschef vid Linneuniversitetet

Källor i självständiga arbeten. Paneldebatten som ägde rum efter föreläsningarna om valet av källor som kvalitetsaspekt i elevers och högskolestuderandes…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 7 plays 0