Sök efter media från: "Anna Glarner"

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 136 plays 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 134 plays 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 117 plays 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 104 plays 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 103 plays 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 96 plays 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 93 plays 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 92 plays 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 89 plays 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 89 plays 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 18, 2018 86 plays 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 84 plays 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 77 plays 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 76 plays 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 23, 2018 70 plays 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 70 plays 0