Search for media from: "Anna Glarner"

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

From  Anna Glarner A year ago 136 views 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 134 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 116 views 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

From  Anna Glarner A year ago 104 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

From  Anna Glarner A year ago 96 views 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 93 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 92 views 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

From  Anna Glarner A year ago 89 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner A year ago 89 views 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

From  Anna Glarner A year ago 86 views 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 84 views 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

From  Anna Glarner A year ago 77 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 76 views 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

From  Anna Glarner A year ago 70 views 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

From  Anna Glarner A year ago 70 views 0