Search for media from: "Jonas Nilsson"

10A Hållning stående

Hållning stående

From  Jonas Nilsson A year ago 133 views 0  

10B Hållning sittande

Hållning sittande

From  Jonas Nilsson A year ago 77 views 0  

10C Tyngdöverföring och frånskjut

Tyngdöverföring och frånskjut

From  Jonas Nilsson A year ago 353 views 0  

10D Arbeta med hand, arm och skuldra

Arbeta med hand, arm och skuldra

From  Jonas Nilsson A year ago 64 views 0  

1A Högre upp i säng - muntlig guidning.

1A - Högre upp i säng, muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 463 views 0  

1B Högre upp i säng - med stöd på vristerna

Högre upp i säng, med stöd på vristerna

From  Jonas Nilsson A year ago 439 views 0  

1C Högre upp i säng - med glidmatta och stöd på vristerna

Högre upp i säng - Med glidmatta och stöd på vristerna

From  Jonas Nilsson A year ago 380 views 0  

1D Högre upp i säng - med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag. (2 personer)

Högre upp i säng - Med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag. (2 personer)

From  Jonas Nilsson A year ago 359 views 0  

1E Högre upp i säng - med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag, raka ben (2 pers)

Högre upp i säng, med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag, raka ben (2 pers)

From  Jonas Nilsson A year ago 312 views 0  

2A - Tillfällig vändning - Muntlig guidning

Tillfällig vändning - Muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 264 views 0  

2B Tillfällig vändning - med stöd av handgrepp

Tillfällig vändning - med stöd av handgrepp

From  Jonas Nilsson A year ago 263 views 0  

2C Tillfällig vändning - Med grepp i lakan.

Tillfällig vändning - Med grepp i lakan

From  Jonas Nilsson A year ago 412 views 0  

2D Långvarigt sidoläge – Muntlig guidning

Långvarigt sidoläge – Muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 523 views 0  

2E Långvarigt sidoläge - med glidlakan alt. fyrvägsdrag/helt underlakan (2 personer)

Långvarigt sidoläge - med glidlakan alt. fyrvägsdrag/helt underlakan (2 personer)

From  Jonas Nilsson A year ago 678 views 0  

2F Sidoläge - Med top sheet

Till liggande på sida - Med top sheet

From  Jonas Nilsson A year ago 205 views 0  

3 Sittposition i sängen

Sittposition i sängen

From  Jonas Nilsson A year ago 233 views 0