Sök efter media från: "Anna Glarner"

Rita en platta i autocad med hal

I denna film lär man sig hur man ritar hål i autocad mechanics.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 60 views 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 70 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Från  Anna Glarner Ett år sedan 76 views 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Från  Anna Glarner Ett år sedan 136 views 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Från  Anna Glarner Ett år sedan 89 views 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Från  Anna Glarner Ett år sedan 86 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 89 views 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

Från  Anna Glarner Ett år sedan 64 views 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 63 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 116 views 0  

Urkund student email

Visar hur e-posten (e-mail) som studenterna får ser ut

Från  Anna Glarner Ett år sedan 7 views 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

Från  Anna Glarner Ett år sedan 68 views 0  

Urkund student inlämningsuppgift

Beskriver hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle som ska skickas till Urkund

Från  Anna Glarner Ett år sedan 36 views 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

Från  Anna Glarner Ett år sedan 15 views 0  

MyMoodleUrkund Uppgift

En film om hur man skapar en uppgift och aktiverar Urkund

Från  Anna Glarner Ett år sedan 8 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 92 views 0