Search for media from: "Anna Glarner"

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 60 views 0  

Teknik i basåret, Skjuvning och Dragning

Denna film löser uppgift 2.2 som handlar om hur man beräknar en kraft i en bult som utsätts för dragning och skjuvning

From  Anna Glarner A year ago 38 views 0  

Urkund och Uppgift i MyMoodle 3

Denna film visar hur man aktiverar Urkund i MyMoodle 3.0

From  Anna Glarner A year ago 2 views 0  

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

From  Anna Glarner A year ago 4 views 0  

Uppgift och bedömningsflöde

Filmen visar hur en lärare ställer in och använder bedömningsflöde i en uppgift

From  Anna Glarner A year ago 3 views 0  

Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Denna film beskriver hur man öppnar upp uppgiften automatisk för studenter i Moodle 3.0

From  Anna Glarner A year ago 2 views 0  

Betygskategori och komponent MyMoodle 2.8

Betygskategori och komponent

From  Anna Glarner A year ago 7 views 0  

Att använda betygsboken i Moodle

Denna film ska handla om hur du kan skapa betygskriterier och betygskomponenter samt betygsätta när du använder flera olika aktiviteter i en kurs

From  Anna Glarner A year ago 17 views 0  

MyMoodle rätta en uppgift

Denna film visar hur man rättar en inlämningsuppgift när man använder enkel betygsättning

From  Anna Glarner A year ago 25 views 0  

Skapa uppgift

Denna film visar hur du skapar en uppgift i Moodle. Detta är en generell film som visar de allmänna inställningarna till själva uppgiften.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

MyMoodle Uppgift Bedömningsguide

Denna film handlar om hur man skapar en bedömningsguide när man rättar

From  Anna Glarner A year ago 17 views 0  

uppgift_grupp

Film om hur man arbetar med grupper och uppgift

From  Anna Glarner A year ago 15 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 92 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 0 views 0