Search for media from: "Edin Alidzanovic"

Ann- Charlotte Rohman Roth- Begrepp i klassisk retorik

Film om några begrepp i retorisk teori som är applicerbar på tal, talare, talsituation och analys av tal och talare.Lotta Rohman Roth, adjunkt i svenska språket på…

From  Edin Alidzanovic on November 01, 2019 90 plays 0  

Ann-Charlotte Rohman Roth- Respons på tal och talare

Respons på tal och talare

From  Edin Alidzanovic on October 08, 2019 130 plays 0  

Ann-Charlotte Rohman Roth- Tips inför kameraredovisningen

Tips till en talare inför kameraredovisning eller om du ska bli filmad i ett sammanhang. Råd för att presentationen ska mottagaranpassas och vara tydlig i sitt sammanhang.

From  Edin Alidzanovic on October 08, 2019 169 plays 0  

Christian Wartena's seminar "Analysis of Image Captions in Scientific Publications", 28 May 2019

Christian Wartena, University of Applied Sciences and Arts Hanover, held a lecture named Analysis of Image Captions in Scientific Publications.

From  Edin Alidzanovic on May 29, 2019 8 plays 0