Search for media from: "Anna Wolke"

Referenshantering

Referenshantering - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier". En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 3,951 plays 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 1,840 plays 0  

Publicera din uppsats i DiVA

En genomgång steg för steg om hur du publicerar din uppsats i DiVA. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 1,142 plays 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 670 plays 0  

Cinahl - advanced (för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs…

From  Anna Wolke on July 17, 2018 603 plays 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

From  Anna Wolke on July 11, 2018 503 plays 1  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 479 plays 0  

Källkritik - en metod

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter tidigare lärobjekt från 2012.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 446 plays 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

From  Anna Wolke on May 25, 2018 435 plays 0  

Paginering i word

En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitet

From  Anna Wolke on May 26, 2018 399 plays 0  

Primär - & sekundärkälla

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 339 plays 0  

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Anna Wolke on June 04, 2018 332 plays 0  

EndNote - skapakonto

Information om hur du skapar konto i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 330 plays 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 317 plays 0  

Studieteknik

Studieteknik - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier" En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 268 plays 0  

Libris

Att söka i Libris, några söktips. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 257 plays 0