Search for media from: "Anna Glarner"

Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Denna film beskriver hur man öppnar upp uppgiften automatisk för studenter i Moodle 3.0

From  Anna Glarner A year ago 2 views 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

From  Anna Glarner A year ago 104 views 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 134 views 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 93 views 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

From  Anna Glarner A year ago 77 views 0  

Urkund student inlämningsuppgift

Beskriver hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle som ska skickas till Urkund

From  Anna Glarner A year ago 36 views 0  

Urkund student email

Visar hur e-posten (e-mail) som studenterna får ser ut

From  Anna Glarner A year ago 7 views 0  

Urkund och Uppgift i MyMoodle 3

Denna film visar hur man aktiverar Urkund i MyMoodle 3.0

From  Anna Glarner A year ago 2 views 0  

uppgift_grupp

Film om hur man arbetar med grupper och uppgift

From  Anna Glarner A year ago 15 views 0  

Uppgift och bedömningsflöde

Filmen visar hur en lärare ställer in och använder bedömningsflöde i en uppgift

From  Anna Glarner A year ago 3 views 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Teknik i basåret, Skjuvning och Dragning

Denna film löser uppgift 2.2 som handlar om hur man beräknar en kraft i en bult som utsätts för dragning och skjuvning

From  Anna Glarner A year ago 38 views 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

From  Anna Glarner A year ago 63 views 0  

Skapa uppgift

Denna film visar hur du skapar en uppgift i Moodle. Detta är en generell film som visar de allmänna inställningarna till själva uppgiften.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Rita en platta i autocad med hal

I denna film lär man sig hur man ritar hål i autocad mechanics.

From  Anna Glarner A year ago 60 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0