Search for media from: "Jonas Nilsson"

Spara Word som PDF

Spara Word som PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 3 views 1  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson A year ago 308 views 0  

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

From  Jonas Nilsson A year ago 3 views 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson A year ago 27 views 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson A year ago 6 views 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson A year ago 11 views 0  

Pages till PDF

Pages till PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 1 views 0  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson A year ago 5 views 0  

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

From  Jonas Nilsson A year ago 1 views 0  

Färgutskrift av PDF på Mac.

Färgutskrift av PDF på Mac.

From  Jonas Nilsson A year ago 2 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson A year ago 93 views 0  

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

From  Jonas Nilsson A year ago 11 views 0  

Kontrakturprofylax arm

Kontrakturprofylax arm

From  Jonas Nilsson A year ago 247 views 0  

10C Tyngdöverföring och frånskjut

Tyngdöverföring och frånskjut

From  Jonas Nilsson A year ago 402 views 0  

10A Hållning stående

Hållning stående

From  Jonas Nilsson A year ago 145 views 0