Search for media from: "Anna Glarner"

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

From  Anna Glarner on May 26, 2018 146 plays 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

From  Anna Glarner on May 26, 2018 114 plays 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

From  Anna Glarner on May 26, 2018 185 plays 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 132 plays 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

From  Anna Glarner on May 24, 2018 93 plays 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

From  Anna Glarner on May 18, 2018 122 plays 0  

Urkund och Uppgift i MyMoodle 3

Denna film visar hur man aktiverar Urkund i MyMoodle 3.0

From  Anna Glarner on May 25, 2018 3 plays 0  

Rita en platta i autocad med hal

I denna film lär man sig hur man ritar hål i autocad mechanics.

From  Anna Glarner on May 23, 2018 60 plays 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

From  Anna Glarner on May 23, 2018 70 plays 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 87 plays 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 183 plays 0  

Urkund student email

Visar hur e-posten (e-mail) som studenterna får ser ut

From  Anna Glarner on May 27, 2018 8 plays 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

From  Anna Glarner on May 27, 2018 72 plays 0  

Urkund student inlämningsuppgift

Beskriver hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle som ska skickas till Urkund

From  Anna Glarner on May 27, 2018 40 plays 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

From  Anna Glarner on May 27, 2018 15 plays 0  

MyMoodleUrkund Uppgift

En film om hur man skapar en uppgift och aktiverar Urkund

From  Anna Glarner on May 27, 2018 9 plays 0