Search for media from: "Lotta Hansson Löthgren"

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 131 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Social Services Abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Social services abstracts. En film för studenter som skriver självständiga arbeten inom socialt arbete. En digital lärresurs producerad av…

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 53 views 0  

Att söka avhandlingar i Libris - socialt arbete

Filmen visar hur man hittar avhandlingar genom att söka i Libris. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 30 views 0  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 314 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

En film om att samsöka databaser med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 54 views 0