Film 5 - Timmerklassning och sågning av röta

Uppladdad av Daniel Nilsson  

kommentarer