Hur avancerade och autonoma kan robotar bli? Gunnar Bolmsjö

Uppladdad av Edin Alidzanovic på februari 28, 2019  

kommentarer