Hållbar polisrekrytering - teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

Uppladdad av Elisabet Hellgren på maj 26, 2018  

kommentarer