Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Från Anna Glarner 9 månader sedan