Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Från Anna Glarner 11 månader sedan