Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Från Anna Glarner 4 månader sedan