Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Från Anna Glarner 6 månader sedan