”Medicin på kungens skepp” – stormaktstidens läkemedelsuppfattning återspeglad i fynden från vraket av regalskeppet Kronan

Uppladdad av Sandra Hedberg  

kommentarer