Arwid Lund's seminar "Open Data Movement and Big Data Capitalism", 6 Dec 2017 (final)

Uppladdad av Koraljka Golub på juni 26, 2020    

kommentarer