Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 5 månader sedan  

13  0