Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 7 månader sedan