Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 9 månader sedan