Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 11 månader sedan