Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 8 månader sedan