Boltzmannfaktor

Från Pieter Kuiper 6 månader sedan