Plotta en funktion i matlab

From Anna Glarner  

comments