1 procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp

Uppladdad av André Larsson på december 09, 2020  

kommentarer