1 procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp

Uppladdad av André Larsson  

kommentarer