Om värmet, vad det är i termodynamik

From Pieter Kuiper A year ago  

views comments