Om värmet, vad det är i termodynamik

Uppladdad av Pieter Kuiper på maj 26, 2018  

kommentarer