Lena Andersson promoveras till hedersdoktor

Från Anders Olsson 10 månader sedan