Om värmet, vad det är i termodynamik

Från Pieter Kuiper 8 månader sedan