Om värmet, vad det är i termodynamik

Från Pieter Kuiper 10 månader sedan