Om värmet, vad det är i termodynamik

Från Pieter Kuiper 7 månader sedan