Om värmet, vad det är i termodynamik

Från Pieter Kuiper 6 månader sedan