Skapa Breakout rooms i förväg från deltagarlistan i MyMoodle

Uppladdad av Peter Häggstrand på maj 12, 2020  

kommentarer