Social Laser in Action: from Color Revolutions to Brexit and Donald Trump - Andrei Khrennikov

Från Anton Barck 5 månader sedan