Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Från Anna Glarner 2 månader sedan  

views comments