Search for tag: "1mt032"

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

From  Anna Glarner A year ago 136 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 76 views 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

From  Anna Glarner A year ago 64 views 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

From  Anna Glarner A year ago 86 views 0