Search for tag: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Koraljka forskar om metadata inom humaniora

Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

From  Anders Olsson on January 29, 2020 108 plays 0