Search for tag: "Historia"

Polisens historia, utvecklingen i de nordiska länderna, 141111, del 1

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141111. Polisens historia, utvecklingen i de nordiska länderna. Del 1. Föreläsare Björn Furuhagen

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 9 plays 0  

Polisens historia, utvecklingen i de nordiska länderna, del 2

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141111, del 1. Polisens historia, utvecklingen i de nordiska länderna. Föreläsare Björn Furuhagen

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 7 plays 0  

Tre viktiga förändringar i 1800-talets jordbrukssamhälle

Ulla Rosén är forskare i historia vid Linnéuniversitetet. Här berättar hon om hur förutsättningarna för 1800-talets jordbrukssamhälle…

From  Anders Olsson on May 26, 2018 78 plays 0  

Gunlög forskar om kulturmöten i kolonin Nya Sverige

Gunlög Fur är professor i historia vid Linnéuniversitetet. Här berättar hon om relationer och kontakter mellan svenskar och indianer i kolonin Nya Sverige på…

From  Anders Olsson on May 26, 2018 46 plays 0  

Britternas kolonialgränser skapar än idag konflikter i Indien

Många konflikter i Asien har sitt ursprung i de brittiska kolonisatörernas gränsdragningar på 1800-talet. De drog sina egna gränser som de menade skulle gälla för…

From  Anders Olsson on May 24, 2018 11 plays 0  

Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att…

From  Anders Olsson on May 24, 2018 65 plays 0