Sök efter tagg: "IAL"

“What use are the Humanities” - Keynote at Global Challenges 2018 by Dominick LaCapra

Dominick LaCapra's keynote at the Conference Global Challenges: Borders, Populism and the Postcolonial Condition organised by The Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and…

Från  Johan Höglund 8 månader sedan 26 views 0  

Q&A with Dominick LaCapra

Q&A with Dominick LaCapra and Amanda Minervini after the keynote Conference Global Challenges: Borders, Populism and the Postcolonial Condition organised by The Linnaeus University Centre for…

Från  Johan Höglund 8 månader sedan 19 views 0  

Internet, öppenhet och sociala medier, 2014-03-31

Föreläsare: Martin Marmgren Länkar till texterna: http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/oppna-forelasningar-/internet-oppenhet-och-sociala-medier

Från  Elisabet Hellgren 8 månader sedan 0 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Social Services Abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Social services abstracts. En film för studenter som skriver självständiga arbeten inom socialt arbete. En digital lärresurs producerad av…

Från  Ann-Louise Larsson 8 månader sedan 17 views 0  

Mhretab Kidane Tewele, Social Media and Web Technologies

Student from Ethiopia about his studies in Social Media and Web Technologies

Från  cmali 8 månader sedan 91 views 0  

Social Media and Web Technologies - English Version

A promotion video about the "Social Media and Web Technologies" master program by the Department of Media Technology at Linnaeus University. The program focuses on the design and…

Från  Nico Reski 8 månader sedan 265 views 0  

Social Media and Web Technologies - Chinese Version

A promotion video about the "Social Media and Web Technologies" master program by the Department of Media Technology at Linnaeus University. The program focuses on the design and…

Från  Nico Reski 8 månader sedan 0 views 0  

Masterprogrammet i sociala medier och webbteknologier - Svenska

A promotion video about the "Social Media and Web Technologies" master program by the Department of Media Technology at Linnaeus University. The program focuses on the design and…

Från  Nico Reski 8 månader sedan 42 views 0  

Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras innehållet i en bok när man gör film av den? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid någon typ…

Från  Anders Olsson 8 månader sedan 12 views 0  

Avaz och FreeSpeech

En inspelning av föreläsningen som gavs vid digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet 2016. Innehåll I filmen ser vi först hur AKK-appen Avaz (AKK: Alternativ…

Från  Mattias Davidsson 8 månader sedan 6 views 0