Search for tag: "IT"

IT security, services and support (Part1)

IT introduction for new faculty and staff.

From  Urban Anjar on October 08, 2020 1 plays 0  

LTC - Demonstration av system för stopptidsuppföljning

Efter förra föreläsningen om framtida underhåll/den uppkopplade fabriken framkom önskemål om att få veta mer om system för stopptidsuppföljning och…

From  Mirka Kans on May 23, 2018 7 plays 0