Search for tag: "Matematik"

Soft Systems Methodology - fas 3 & 4: comparison & take action

Denna video ger en överblick över SSM fas 3 och 4.

From  Sadaf Salavati 8 Months ago 22 views 0  

Soft Systems Methodology - fas 2: modellering

Denna inspelning ger en överblick över de modelleringstekniker som ingår i SSM fas 2.

From  Sadaf Salavati 8 Months ago 46 views 0  

Introduktion till Soft Systems Methodology

Denna inspelning ger en introduktion till Soft Systems Methodology (SSM) och SSM fas 1.

From  Sadaf Salavati 8 Months ago 42 views 0  

Introduktion till Systemtänkande

Denna inspelning ger en introduktion till systemtänkande, historik, skolbildningar samt grundläggande begrepp.

From  Sadaf Salavati 8 Months ago 44 views 0