Search for tag: "Söktips"

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 191 plays 0  

Ämnesordssökning

Ämnesordssökning En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 196 plays 0  

Sociological abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Sociological abstracts med hjälp av thesaurus. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Karolina Bruze on May 18, 2018 55 plays 0