Search for tag: "Studieteknik"

Lässtrategier

Den här lärresursen ger exempel på några olika sätt att läsa och bearbeta en text. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid…

From  Catharina Aineström on June 20, 2018 558 plays 0  

Samarbeta smartare

Digitala verktyg som hjälper dig samarbeta kring grupparbete, projekt eller uppsatser.

From  Alastair Creelman on May 27, 2018 69 plays 0  

Studieteknik

Studieteknik - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier" En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 268 plays 0  

Studieteknik – bli framgångsrik i dina studier

Vi ger dig bra tips på t ex hur man läser in stora mängder litteratur, hur man strukturerar sin tid och hur man gör smarta anteckningar.

From  Henrik Evertsson on May 26, 2018 733 plays 0