Search for tag: "akademiskt skrivande"

Akademiskt skrivande

Tips och råd om akademiskt skrivande. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 119 plays 0  

Akademiskt skrivande – så funkar det

En film om grunderna i akademiskt skrivande. Filmen är producerad i samarbete mellan kommunikationsavdelningen och universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Henrik Evertsson on May 26, 2018 7,522 plays 0  

Akademiskt skrivande – disposition och språkriktighet

Grundläggande råd om akademiska texters uppbyggnad och språk.

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 180 plays 0  

Akademiskt skrivande – stil och anföring

Vad är en god akademisk stil? Hur arbetar jag med anföring?

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 143 plays 0  

Akademiskt skrivande – kärnmeningar och sammanhangsmarkörer

Skapa en råd tråd i din text genom en genomtänkt styckeindelning och textbindning.

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 211 plays 0  

Akademiskt skrivande – referenser och citat

Hur hanterar jag referenser och citat i en akademisk text?

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 322 plays 0