Search for tag: "anonymitet"

PPB Anonymitet

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar forskningsetik för barn, med fokus på anonymitet i forskningen. Projektet har finansierats…

From  serhum A year ago 5 views 0