Search for tag: "autocadmechanics"

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

From  Anna Glarner on May 23, 2018 70 plays 0  

Rita en platta i autocad med hal

I denna film lär man sig hur man ritar hål i autocad mechanics.

From  Anna Glarner on May 23, 2018 60 plays 0