Search for tag: "bilder"

bilder-innehåll.mp4

Klippet innehåller tips och regler för hur vi jobbar med bilder på Linnéuniversitetet. Manér kvalitet m.m.

From  Gun Hjortryd on April 05, 2019 16 plays 0  

ImageVault.mp4

Klippet visar hur vi arbetar med ImageVault.

From  Gun Hjortryd on April 05, 2019 17 plays 0  

21 saker -3: Bilder och bildredigering i Mac

En film om mac-programmet iPhoto

From  Peter Häggstrand on May 26, 2018 5 plays 0  

21 saker -3: Bilder och bildhantering

En film om pixlar och upplösning

From  Peter Häggstrand on May 26, 2018 3 plays 0  

21 saker -3: bilder i PPT -Windows

En film om hur du använder bilder i din powerpoint för Windows

From  Peter Häggstrand on May 26, 2018 6 plays 0