Search for tag: "boltzmannfördelning"

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 11 plays 0