Search for tag: "citat"

Akademiskt skrivande – referenser och citat

Hur hanterar jag referenser och citat i en akademisk text?

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 322 plays 0