Search for tag: "danmark"

Polisreformen i Danmark

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112. Polisreformen i Danmark. Föreläsare Lars Holmberg

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 1 plays 0