Search for tag: "databas"

Lägga till referensdatabas i MyMoodle

Beskrivning av hur man snabbt och enkelt kan sätta upp en referensdatabas i MyMoodle, exempelvis som en uppgift för studenterna.

From  Peter Diedrichs on May 26, 2018 2 plays 0  

Referensdatabas

Referensdatabas är en modul som du som kursansvarig/lärare kan välja att lägga till i kursrummen. Den är framförallt användbar när studenterna har till uppgift…

From  bkjgi on May 26, 2018 1 plays 0  

IEEE Xplore

I den här filmen får du lära dig mer om hur man söker i databasen IEEE Xplore.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 18 plays 0  

Forest Science

I den här filmen får du veta mer om hur man söker i databasen Forest Science.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 13 plays 0  

ScienceDirect

I den här filmen får du veta mer om hur man kan söka i databasen ScienceDirect.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 29 plays 0