Search for tag: "digitala lärresurser"

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Anna Wolke on June 04, 2018 304 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

En film om att samsöka databaser med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 73 plays 0  

IEEE Xplore

I den här filmen får du lära dig mer om hur man söker i databasen IEEE Xplore.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 29 plays 0  

Forest Science

I den här filmen får du veta mer om hur man söker i databasen Forest Science.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 21 plays 0  

ScienceDirect

I den här filmen får du veta mer om hur man kan söka i databasen ScienceDirect.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 30 plays 0